Оперативна програма 1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕРМАТОЛОГИЯ Д-Р ДЕНКОВА ЕООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

От 12.08.2021 г. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕРМАТОЛОГИЯ Д-Р ДЕНКОВА ЕООД започна изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2696-C01, по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по линия на REACT-EU.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 50 000.00 лв.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ЕСТЕ КЛИНИК БЮТИ ЕООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

От 17.08.2021 г. ЕСТЕ КЛИНИК БЮТИ ЕООД започна изпълнението на проект „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP002-2.089-2707-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по линия на REACT-EU.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 50 000.00 лв.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и за стабилни работни места.