С внимание към промените по кожата

Наскоро сте забелязали промяна във формата, цвета, размера или релефа на някоя от бенките си? Или пък сте открили ново образувание по кожата си, което нараства? Не отлагайте консултацията с дерматолог! Прегледът ще ви спести много тревоги, а отстраняването на рискова бенка би могло да предотврати сериозен здравословен проблем.

Кожните бенки са доброкачествени образувания, изградени от невусни клетки. Някои от тях имат повишен потенциал да се променят в злокачествен малигнен меланом. След като извърши преглед с дерматоскоп и оцени степента на риска, дерматологът ще вземе решение дали съмнителната бенка да бъде премахната.

Обикновено бенките са малки (до 1 см), с правилна форма и равномерно оцветяване. Когато размерът им се увеличи, формата им стане неправилна и придобият повече от един цвят, е възможно да станат рискови.

Според типа си те са хало-невуси (кафеникави, около които кожата се обезцветява); синя бенка (малко тъмносиньо, сивкавосиньо или черно възелче, което се оперира и се изследва, ако е по-голямо от един сантиметър и/или се променя с времето по размер и цвят) и диспластични бенки (придобити образувания с размер над 6 мм, неравномерна пигментация и неправилни граници с повишен риск от развитие на злокачествен меланом).

Според разположението си в кожата, бенките са гранични (кафяви петънца, при тях невусните клетки са разположени на границата между епидермиса и дермата);комбинирани (надигнати възелчета с цвета на кожата или с кафяво оцветяване, около които понякога има кафяв ореол); дермални (надигнати възелчета с цвета на кожата).

Бенките се появяват през ранното детство; умножават се и нарастват през пубертета и по време на бременността; достигнат максималния си брой на около 30-годишна възраст; постепенно намаляват и достигнат минимума си след 60-годишна възраст.

Обикновено бенките се появяват като кафяви петънца, преминават през кафеникави възелчета и достигат до възелчета с цвета на кожата, в които невусните клетки постепенно се заместват от съединителна тъкан.

Дерматохирургия: Премахване на бенки

Митове и факти

Вижте кои са най-разпространените погрешни представи за лечението на бенките

Дерматохирургия: Премахване на бенки

МИТ №3. Премахването на съмнителна бенка може да е опасно.

Това не е вярно. Когато образуванието бъде отстранено според медицинските стандарти, манипулацията не може да доведе до злокачествена промяна на вече премахнатата бенка или на други бенки по кожата. Ранното оперативно премахване на съмнителни бенки в най-добрия случай може да бъде животоспасяващо, а в най-лошия – излишно.

Цени за премахване на бенки.

Цената за премахване се определя от вида и размера на образуванието, както и от избора на подходяща манипулация след първоначален преглед. Подробности можете да откриете в актуалния ни ценоразпис.

Искате да знаете повече?

Планирайте своя годишен скинчек и консултация в клиниките ни.

Запазете час

Как се премахват рисковите бенки?

Изборът на процедура или съчетаването на различни видове терапии зависи от вида на бенката

Дерматохирургия: Премахване на бенки

Програма за лечение на бенки.

В DR—DENKOVA DERMATOLOGY изготвяме цялостна терапевтична програма за премахване на бенки.

Дерматохирургия: Премахване на бенки

Първата стъпка е важна

Планирайте своя годишен скинчек и консултация в клиниките ни.

Запазете час

Вашите данни за контакт: